ETRASU

Kurumsal

  • Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI

ETRASU için sürdürülebilirlik kavramı, verilen hizmetin ve devam eden çalışmaların sosyal, ekonomik ve çevresel yönleri dikkate alarak etkin şekilde sürdürmek anlamına gelmektedir.

SOSYALL KATKI

Türkiye'nin zengin kültürel mirasını korumaya yardımcı olmak amacı ile sosyal sorumluluklarının bilincinde olan ETRASU, başta kendi bölgesi olmak kaydı ile ülkemizin eğitim, sanat, spor ve müzik alanlarında sorumluluklarını yerine getirmekte ve paydaşlarının sahip olduğu potansiyeli her alanda geliştirerek kullanmaktadır.

Çevreye ve topluma karşı duyarlı, aynı zamanda yenilikçi, sürekli gelişen, teknolojisi yüksek, sektörünün gelişmesinde öncü, sadece ürün ve hizmetleri ile değil tüm faaliyetleri ile toplumun yanında yer alan bir şirket olmaya 2013 yılında da devam eden ETRASU; sosyal sorumlulukları kapsamında çeşitli yarışma ve organizasyonlarda yerini almaktadır. Ramazan ayında yakın çevrede bulunan en yoksul ve ihtiyaç sahiplerine kumanya ve iftar yemekleri ile yardımlar yapılmıştır.

İskenderun Demir Çelik Lisesinde müzik eğitimi alan grup SILA’ ya enstrüman ve çalışma ortamı desteği sağlayıp Kolejler arası yarışmalarda birincilik ödülü almalarına katkıda bulunulmuştur.

İskenderun Demir Çelik Musiki Derneğine üyelik ve kudümzen olarak katkılarda bulunulmuştur.

ÇEVRE

ETRASU faaliyetlerini yürütürken; yürürlükteki yasal düzenlemelere uygunluğu gözetmeye, doğal kaynakları etkin kullanmaya, çevre kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler almaya özen göstermiştir.

KATI VE TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine uygun olarak toplanan; atık piller, bertaraf edilmek üzere TAP’a (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları derneği) gönderilmektedir.

Kağıt, plastik ve cam atıkları Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisanslı geri kazanım tesisine verilmektedir.

SIVI ATIKLARIN YÖNETİMİ

Atık su deşarj hatlarından alınan numunelerin analizleri ETRASU Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

İçme suyu kaynaklarından alınan numunelerin analizi ETRASU Laboratuarı tarafından yapılmaktadır.