ETRASU

Kurumsal

  • İnsan Kaynakları

ETRASU OLARAK

Türkiye ve Dünyada Su Tesisleri ve Çevre Arıtma pazarındaki konumumuzu, sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağının sürekli gelişimi ve motivasyonu ile sürdürebileceğimize inanıyoruz.

Bu inançla, öncelikle insana yatırım yapıyor, kurumsal değerlerimizi destekleyecek uygulamalara ve insan kaynağımızı geliştirecek faaliyetlere odaklanıyoruz. İşe alımdan başlayarak, bütün çalışanlarımıza bu anlayışı yansıtıyoruz.

Çalışanlarımızda; kendini adamışlık, hizmet kalitesine odaklılık, müşteri memnuniyetine önem vermek, liderlik, şeffaflık, alçakgönüllülük, verimlilik ve güvenilirlik gibi özellikleri her zaman ön planda tutuyoruz. Hızla büyüyen, dinamik, değişime ve öğrenmeye açık yapımız nedeniyle, aramıza katılanların kurum kültürüne sahip olabilmeleri amacıyla kapsamlı programlar uyguluyoruz.

Değişimi destekleyen, esnek, duyarlı ve değerlerle yönetilen bir şirket olarak; Çalışanlarımızın kendilerini güvende hissetmeleri için, onlara ve kuruma değer katacak yatırımları her alanda yapıyor, çalışanlarımızın bilgi ve deneyimlerine güvenerek ve geliştirerek, geleceğe umutla bakıyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan Kaynakları Politikamız, işlerimizi değerlerimize bağlı kalarak, sistem yaklaşımı ile sürekli iyileştirerek ve iyileştirmelerimizi standartlaştırarak, ölçülebilir sonuçlarla yaparken, Şirketimizde;

Bilgi üreten,

Sorunlara çözüm bulan,

Sorumluluk alarak uygulamalarda öncülük yapan kişiler çalışan profilini oluşturmaktır.

ÇALIŞMA ORTAMI

Şirketimizde iş sağlığı ve güvenliği birinci önceliğimizdir. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulması yönünde gerekli olan tüm faaliyetler yürütülmektedir. Çalışanlarımıza ihtiyaçlar doğrultusunda gerek yurt içi gerekse de yurt dışı her türlü eğitim olanakları sağlanmaktadır. Şirketimiz, çalışanlarımız için iş güvencesi yüksek bir şirkettir. Şirketimizde, kariyer edinme olanakları açıktır. Şirketimiz, esas olarak oluşturulmuş sistemler ve kurallar çerçevesinde yönetilmektedir. Ancak çalışanlarımızdan beklenen mevcut sistem ve yaklaşımların sürekli iyileştirilmesidir.

SEÇME VE YERLEŞTİRME

İşe alma ve yerleştirme konularında belirlenmiş şirket stratejileri uygulanmakta olup, işe yeni başlayanlara standart bir oryantasyon eğitimi verilmektedir. ETRASU eleman seçme-yerleştirme sürecinin amacı, mevcut pozisyon açıklarını şirket vizyonu, misyonu, hedef ve kurum kültürüne uygun temel yetkinlikler ve işe ait özel yetkinliklere göre seçilmiş en uygun adayı bulmaktır.

KARİYER PLANLAMA

Kişinin bir üst pozisyon ya da paralel bir pozisyona geçmesi için gerekli olan minimum terfi süreleri ve şartları belirlenmiş olup, sistematik esaslara dayandırılmıştır: Elemanların kişisel gelişimlerini ve organizasyonel gelişimi destekleyecek bir eğitim planı ve takip sistemi bulunmaktadır. Eğitim seviyeleri, kişilerin kariyer gelişimlerine bağlı olarak değişmektedir. Organizasyondaki kritik pozisyonlardaki kişilerin yedeklenmesi, personelin gelişimi için, eğitim dışında belli projelerde görev verilmesi ya da rotasyon uygulanması gibi faaliyetlerde de "Kariyer Haritaları" yol gösterici bir rol oynamaktadır.

ÜCRET SİSTEMİ

ETRASU’ da ücretler, temel olarak işin gerektirdiği ve kişilerin sahip olduğu yetkinliklere, sorumluluklara, eğitim ve iş tecrübelerine dayanarak yapılan değerlendirme ile belirlenir.

PERFORMANS YÖNETİMİ

ETRASU’ da belli aralıklarla, çalışanlara ilişkin performans değerlendirmeleri yapılır. Bunun amacı; geri bildirim mekanizması oluşturmak, iş memnuniyetini arttırmak, verimli çalışmayı sağlamak, kişisel gelişim ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve çalışanın yeteneklerini geliştirmek, işe alım sürecinin etkinliğini ölçmek, kariyer planlaması yapmak ve başarılı çalışanları ödüllendirmektir.

EĞİTİM VE KARİYER

ETRASU sahip olduğu insan kaynağının gelişimini sürekli kılmayı en önemli misyonlarından biri olarak benimsemiştir. Personelin, performans sonuçları ve kariyer gelişim olanakları göz önüne alınarak belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda şirket içi eğitimlerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı eğitimlerinden faydalanmalarına olanak sağlanır.

STAJ OLANAKLARI

ETRASU ‘da hem Meslek Liseleri ve hem de Üniversite öğrencileri için yaz-kış staj olanakları, belirlenen nitelikte ve sayıda öğrenci kabul ile mevcuttur.

İŞE ALIM SÜRECİ

Kurumsal stratejik hedeflerimiz ve vizyonumuz doğrultusunda İnsan Kaynakları olarak işe alma sürecinde amacımız, yapılan iş analizleri ve iş tanımlamaları doğrultusunda işin gerektirdiği yetkinliklere sahip adayları “Doğru İşe Doğru İnsan" prensibiyle değerlendirmektir. Yıllık kadro planı, yeni yatırımlar ve kariyer planlama süreci sonuçlarına göre belirlenen işe alım ihtiyaçları doğrultusunda İnsan Kaynakları, ilgili departmanlar ile birlikte mülakat ve değerlendirme aşamalarını yürütür.

ETRASU işe alım süreci 5 aşamadan oluşur;

İNGİLİZCE YETERLİLİK

Mühendislik, Kimya ve idari fakülte mezunu olan adaylarda, iyi derecede İngilizce dil bilgisi şartı aranır. Yabancı dil seviye belirleme sınavı olarak TOEFL, YDS, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı sınav sonucu istenmekte olup, adayların puanının en az 50 olması gerekmektedir.

TEST UYGULAMALARI

Mühendislik, Kimya ve idari fakülte mezunu olan adaylarda, adayların, davranış önceliklerini belirleyerek, hangi işlerde daha verimli çalışabileceklerini değerlendirilmesi amacıyla Kişilik Envanteri yapılır. Diğer pozisyonlar için işe alımlarda ise kişilerin değişik yönlerini saptamaya yarayan davranışsal ölçüm tekniği olan Psikoteknik Testler uygulanmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI MÜLAKATI

Adaylarla, İnsan Kaynakları Departmanı tarafından ön mülakat yapılır.

PANEL MÜLAKAT

Mühendislik, Kimya ve idari fakülte mezunu olan adaylarla, ilgili departman yöneticileri ve İnsan Kaynakları tarafından ortak mülakat yapılır.

SAĞLIK MUAYENESİ

Adaylar, işyerinde çalışmalarında tıbbı yönden engel olabilecek herhangi bir durumlarının olup olmadığının tespiti için sağlık muayenesine tabi tutulup sağlık raporu (Heyet Raporu) talep edilir. Tüm aşamaların sonunda başarılı bulunan adaylar gerekli onay ve izinlerin tamamlanması ile ETRASU ‘da görevlerine başlatılırlar.

İŞ BAŞVURUSU

İş başvuruları için aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

STAJ BAŞVURUSU

ETRASU ’ nun staj hizmeti vermesinin amacı; üniversite ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilere, eğitimleri bağlamında bireysel gelişimlerine, uygulama boyutuyla katkı sağlayarak, onları geleceğe hazırlamaktır.

Staj süresince size verilecek mini projelerle bilgi ve tecrübenizi geliştirecek, en önemlisi ETRASU gibi vizyonu "Dünya Şirketi Olmak" olan bir organizasyonda çalışmanın zevkini tatma şansına sahip olacaksınız. Staj müracaatınızın dikkate alınması için muhakkak 1 Şubat – 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında www.etrasu.com üzerinden "2013 Yılı ETRASU Yaz Stajı İlanına" başvurmanız gerekmektedir. Başvurularınız staj prosedürüne göre değerlendirilecektir. Başvurunuzun son durumunu sitemizden ve müracaatlarınızda belirttiğiniz mail adreslerinizden takip edebilirsiniz.

Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, başarılar dileriz.

Staj başvuruları için aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.