ETRASU

Kurumsal

  • Hakkımızda

ŞİRKET PROFİLİ

Ülkemizin kuruluş yaptığı anahtar teslimi iş ve çalışmaları ile bir ilk olan ETRASU 6 Şubat 2013 tarihinde Türkiye'nin güneyinde Akdeniz kıyısında, İskenderun'a 17 km mesafede, Payas (Yakacık) yöresinde kurulmuştur.

Uluslararası ve yurtiçi kalite standartlarında Su Tesisleri ve Çevre Arıtma Sistem Projeleri, İnşaatı, Mekanik İmalat ve Montajı, Elektrik Otomasyon yazılımları ve donamı ile anahtar teslimi projeler hazırlayıp hayata geçirmek ve TÜRKAK akreditasyonlu Su ve Çevre Laboratuvar Hizmetleri sunmak amacıyla kurulan ETRASU projelerinde demir çelik prosesleri, enerji santralleri, hava ayrıştırma tesisleri, tekstil, gıda, kağıt, kimya gibi birçok sanayi kuruluşları ile DSİ, İlbank, organize sanayiler, belediyeler, hastaneler gibi kuruluşların su tesisleri ve çevre arıtma projelerini, anahtar teslimi hazırlamakta, hayata geçirmekte, işletme ve bakımını yapmaktadır.

Sürekli gelişmeyi, yeni teknolojiler kullanarak çevreye olan duyarlılığı ile ürün ve hizmetlerinde fark yaratmayı ana ilke kabul eden ETRASU TÜRKAK akreditasyon çalışmaları ile başta Akdeniz ve Türkiye’nin güneyinde olmak üzere Su ve Çevre Analiz Laboratuvar çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmaların yanı sıra fuel oil, katran, asfalt, motorin, atık yağ vb. ürünlerin stoklanması karayolu, denizyolu gibi dolum ve boşaltma istasyonları projelendirilmesi ve anahtar teslimi kurulması çalışmaları, işletmelerde oluşan her türden atığın stok sahalarında yönetmeliklere uygun olarak toplanması, depolanması ve sevkiyatı gibi çalışmaları da hayata geçirmektedir.

TARİHÇE

15 Haziran 1998 DANONESA Hayat su Pozantı İçme Suyu Tesisleri

3 Ocak 2000 Su Şartlandırma Kimyasalları Satış ve Teknik Destek (Nalco, GE, Henkel)

4 Ocak 2015 İSDEMİR Su Tesisleri ve Çevre Yönetim Müdürlüğü

12 Temmuz 2006 VI. Hava Ayrıştırma Su Tesisleri Ticari İşletmeye Alınışı

15 Ağustaos 2006 İsdemir Yakıt Tankları ve Tank Sahası Modernizasyonun Tamamlanması.

6 Ekim 2006 VII. Kireç Fabrikası ve Soğutma Suyu Sistemlerinin Devreye Alınışı

2 Kasım 2006 I. Slab Döküm Su Tesislerinin Kurulması

24 Ocak 2007 I. Slab Döküm Su Tesislerinin Ticari İşletmeye Alınışı

13 Şubat 2007 III. Yüksek Fırının Su Soğutma ve Y.F Gaz Temizleme Sistemlerinin Modernizasyonu ve Tesisin Ticari İşletmeye Alınışı

7 Mart 2007 150 m3/h Nanofiltrasyon Tesisinin Kurulması ve Ticari İşletmeye Alınması

18 Nisan 2007 400 m3/h Su Tasfiye Tesislerinin Modernizasyonu ve Tesisin Devreye Alınması

21 Mayıs 2007 İsdemir Mersin Çayı İsale Hatlarının Yenilenmesi ve Modernizasyonu

18 Haziran 2007 Çelikhane Modernizasyonu Kapsamında Soğutma Sisteminin Kurulması ve Devreye Alınması

22 Eylül 2007 Çelikhane Modernizasyonu Kapsamında I. Konvertör Soğutma Sisteminin Kurulması ve Devreye Alınması

23 Ekim 2007 Cüruf Tumba ve Su Püskürtme ve (Soğutma Tesisinin) Devreye Alınışı

30 Kasım 2007 V. Kok Bataryası Su Soğutma Sisteminin Kurulması Modernizasyonu ve İlk Kokun Üretilmesi

11 Şubat 2008 VI. Kok Bataryası Su Soğutma Sisteminin Kurulması Modernizasyonu ve İlk Kokun Üretilmesi

14 Şubat 2008 II. Slab Döküm Su Tesislerinin Kurulması ve Ticari İşletmeye Alınışı

22 Şubat 2008 Kok Yan Ürünler Su Tesisleri Modernizasyonunun Tamamlanması

24 Mart 2008 VIII. Kireç Fabrikasının Su Tesislerinin İşletmeye Alınışı

15 Nisan 2008 İsdemir Yakıt Tankları Deniz- Karayolu Dolum ve Boşaltma İstasyonlarının Kurulması Modernizasyonu ve Ticari İşletmeye Alınması

12 Haziran 2008 Atık Yağ Depolama ve Ayırma Tesisinin Modernizasyonu ve Tesisin Devreye Alınması

7 Temmuz 2008 VII. Hava Ayrıştırma Su Tesislerinin İşletmeye Alınışı

29 Temmuz 2008 1 & 2 Slab Isıtma Fırınlarından Su Tesislerinin Kurulması ve İlk Üretimin Alınması

2 Ağustos 2008 Sıcak Haddehane Su Tesislerinin Kurulması ve Sıcak Haddehanede İlk Bobinin Üretimi

15 Ağustos 2008 Atık Stok Sahalarının Kurulması ve Atıkların Değerlendirilmesi- Sisteminin Ticari İşletmeye Alınışı

1 Kasım 2008 Sıcak Haddehane Su Tesislerinin Ticari İşletmeye Alınışı ve İşletmesinin Yapılması

1 Aralık 2008 II. Slab Döküm Su Tesislerini Kurulması ve Tesisinin Ticari İşletmeye Alınışı

7 Temmuz 2009 Servis Suyu Temini Ticari İşletmeye Hazır Olması ve İşletmeye Alınışı

7 Temmuz 2009 Aslantaş Cevdetiye İSDEMİR Su Temini Projesinin Tamamlanması ve Tesisin Ticari İşletmeye Alınması

16 Eylül 2009 Çelikhane Modernizasyonu Kapsamında II. Konvertör Su Tesislerinin Kurulması ve Ticari İşletmeye Alınması

19 Ekim 2009 Makas ve Dilme Hatları Soğutma Sistemlerinin Ticari İşletmeye Alınışı

18 Şubat 2010 İsdemir Payas İçme Suyu Tesisleri ve Gaz (Mayi) Klor Dezenfeksiyon Sistemlerinin Kurulması Modernizasyonu Ticari işletmeye Alınması

22 Kasım 2010 Aslantaş Su Temini Gaz Klor Dozajlama Tesisinin Kurulması ve Ticari işletmeye Alınması

30 Kasım 2010 Çelikhane Modernizasyonu Kapsamında III. Konvertör Su Tesislerinin Kurulması ve Ticari İşletmeye Alınması

28 Haziran 2011 2. Sinter Fabrikasın Su Tesislerinin Kurulması ve Ticari işletmeye Alınması

19 Ağustos 20114. Yüksek Fırın Su Tesislerinin Kurulması ve Ticari İşletmeye Alınması

23 Temmuz 2012 Gazi Metal Soğuk Haddehane Yardımcı İşletmeler Proje ve Yatırım Danışmanlığı

6 Şubat 2013 ETRASU’nun kuruluşu

DEĞERLERİMİZ

  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Dürüstlük Güvenilirlik ve Şeffaflık
  • Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik
  • Çevreye Duyarlılık
  • Rekabet ve Adalet
  • Yaratılıcılık ve Katılımcılık
  • Paydaşların Mutluluğu
  • Karşılıklı Saygı ve Sevgi
  • Şirketini Sahiplenmek ve Özverili Olmak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

"Önce İnsan" anlayışı ile çalışanımızı, Şirketimizin en değerli varlığı olarak kabul etmek, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uymak,

TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin gereklerini uygulamak ve sürdürülebilmesini güvence altına almak,

İş Sağlığı ve Güvenliğini, tüm faaliyetlerimizde birinci öncelik olarak dikkate almak,

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, eğitim ve diğer faaliyetlerle çalışanlarımızın bilinç düzeyini artırmak ve davranışlarını olumlu yönde geliştirmek,

Yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile, şirketimizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirmek,

Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek ve sistemi sürekli iyileştirmektir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ETRASU sürdürülebilir gelişmeyi hedef edinmiş bir dünya şirketi olma yolunda projelerini hayata geçirirken çevreye uyumlu olmayı, yatırımlarının çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak çevre dostu teknolojiler seçmeyi, sürekli eğitim vererek çalışanlarının ve toplumun çevre bilincini yükseltmeyi ilke edinmiştir.

Bu amaçla ETRASU, işletme sahası içerisinde faaliyetlerini yürütürken.

Yürürlükteki yasal düzenlemelere uymayı,

Doğal kaynakları özellikle su kaynaklarını verimli kullanmayı,

Çevre kirliliğini önleyici tedbirleri almayı, atıkları en aza indirmeyi, geri kazanımı teşvik etmeyi, geri kazanılamayan atıkların bertarafını sağlamayı,

Çevre yönetimi konusunda edinmiş olduğu bilgi, birikim ve ekipmanını, diğer kurum ve kuruluşlar ile açık iletişim prensipleri doğrultusunda paylaşmayı,

Çevresel uygulamalarıyla, diğer sanayi kuruluşlarına örnek teşkil ederek öncülük yapmayı,

Belirlenen ilke ve amaçlar doğrultusunda, çevre performansını izlemek, kayıt altında tutmak ve sürekli iyileştirmeyi ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamayı taahhüt eder.