ETRASU

Türkiye’de Su Tesisleri ve Çevre Arıtma Sistemleri ve bu sistemlere bağlı alt tesislerin İnşaat, Mekanik, Elektrik, Otomasyon, ana ve detay mühendislik çalışmaları ve tesislerin projelerini hazırlamaktadır.

YÜKSEK TEKNOLOJİ

Firmamız, tesislerin TSE, ISO, OHSAS, TURKAK, EPA, SM, CTI, ASTM, WHO, ACS, DSİ, İller Bankası gibi kuruluşların uygun standartlarına bağlı olarak soğuk-sıcak test çalışmalarını yapmaktadır.

Laboratuvar

Etrasu Su Tesisleri ve Çevre Arıtma Sistemleri, TÜRKAK akreditasyon çalışmaları ile başta Akdeniz ve Türkiye’nin güneyinde olmak üzere Su ve Çevre Analiz Laboratuvar hizmeti de vermektedir.

ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ

ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARDA SU TESİSLERİ VE ÇEVRE ARITMA SİSTEM PROJELERİ